Pretraga

# NAZIV KONTAKT OSOBA ADRESA EMAIL/WEB TELEFON
1 Udruga građana „NELA“ Orašje Samra Šakanović-Prgić 8. ulica broj 9 76270 Orašje samra.orasje@hotmail.com; nelaorasje@hotmail.com; +387 64 40 93 180
2 UG Zajedno za naš grad Mostar Nermin Mehić Maršala Tita 177 88000 Mostar zajednozanasgrad@outlook.com; +387 60 317 9641
3 Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine Namik Hodžić Nedima Filipovića 9 71000 Sarajevo sjediste@ckfbih.ba; info@ckfbih.ba; www.ckfbih.ba; +387 33 645 716; +387 33 645 746; +387 33 713 226;
4 Udruženje građana „Srce na dlanu“ Anastasija Ćorović Majke Jevrosime 30 78 000 Banja Luka ugsrcenadlanu@gmail.com; http://www.ugsrcenadlanu.org/; +387 64 08 4085
5 Udruženje “Eko osmjeh Glasinca“ Aleksandra Amović Glasinačka 13 71350 Sokolac ekoosmjeh@gmail.com +387 65 747 132
6 Udruženje „Eko Željeznica“ Bojana Golijanin Ulica Mladička 100 71213 Istočna Ilidža ekozeljeznica1@gmail.com +387 66 322 476
7 Udruženje za razvoj životne sredine „Care with“ kroz razvoj demokratije, edukacije, ljudskih prava i zaštite okoline Mirela Imširović i Alija Bajraktarević Stup, C1, B-19 71000 Sarajevo infocarewith@gmail.com +387 60 3446456
8 Udruženje za razvoj životne sredine „Care with“ kroz razvoj demokratije, edukacije, ljudskih prava i zaštite okoline Mirela Imširović i Alija Bajraktarević Stup, C1, B-19 71000 Sarajevo infocarewith@gmail.com +387 60 3446456
9 UG. Prijatelji prirode Eko element Bugojno Boris Jokić 307. MBR 88 70230 Bugojno ekoelementbugojno@gmail.com; www.ekoelement.org; +387 61 490 611
10 Udruženje “Prosperis” Faruk Nadžaković Maka Dizdara 1 75000 Tuzla prosperis2016@gmail.com; +387 61 142 188
11 Fondacija Boris Divković Anela Lemeš Branilaca Sarajeva 5/1 71000 Sarajevo anela@bdf.ba; office@bdf.ba; +387 33 408 887
12 Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica - CHwB BiH  Adisa Džino Šuta Kralja Tvrtka br 7 71000 Sarajevo adisa.dzino@chwb.org; bih@chwb.org; www.chwb.org/bih; +387 33 267 915
13 Fondacija za kreativni razvoj Jesenko Osmanagić Trg nezavisnosti 25 71000 Sarajevo jesenko@fkr.edu.ba; www.fkr.edu.ba; +387 33 788 690; +387 33 788 691;
14 Fondacija Muharem Berbić Kontakt telefon: Halida Sinanović - Sarač Hamdije Kreševljakovića 37 71000 Sarajevo info@fmb.foundation; www.fmb.foundation; +387 33 221 459
15 Fondacija Publika za kulturni, socijalni i edukativni razvoj u BiH Azra Pita-Parente Tina Ujevića 11 71000 Sarajevo azra@publika.co.ba; www.publika.co.ba; +387 61 227 794
16 IN Fondacija Branka Ivanović Srđe Zlopogleđe 37 78000 Banja Luka b.ivanovic@infondacija.org; cnfceebih@gmail.com; + 387 51 264 022
17 Institute Foundation „Leaders & Partners“ Lahira Sejfija - institut-lp@protonmail.com; +387 35 299 027; +387 35 299 028;
18 Fondacija Mozaik Vesna Bajšanski-Agić i Zoran Puljić Splitska 14 71000 Sarajevo i Miše Stupara 10 78000 Banja Luka info@mozaik.ba; www.mozaik.ba; +387 33 266 480; +387 33 266 482; +387 51 257 567;
19 Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića Narcisa Puljek-Bubrić Mula Mustafe Bašeskije 21 71000 Sarajevo narcisap@bosnjackiinstitut.ba; info@bosnjackiinstitut.ba; +387 33 279 800; +387 33 279 805; +387 33 279 763;
20 Fondacija Tuzlanske Zajednice Jasna Jašarević Pozorišna 13 75000 Tuzla jasna@fondacijatz.org; fondtz@fondacijatz.org; +387 35 362 833
21 BH Magazin Dino Šiljak Mehmeda Kolakovića 108 77000 Bihać bhmagazin@gmail.com; www.bhmagazin.com; +387 61 599 512
22 American Councils Selma Čampara Kolodvorska 5 (tershouse) 71000 Sarajevo scampara@americancouncils.org; +387 33 838 262
23 Caritas Switzerland Zlatan Savić Travnička 1 71000 Sarajevo zsavic@caritas.ch +387 33 668 185
24 Catholic Relief Services Debbie Shomberg Zagrebačka 18 71000 Sarajevo debbie.shomberg@crs.org; www.crs.org; +387 33 812 402
25 Forum Ziviler Friedensdienst e.V. u BiH (forumZFD) Michele Parente i Sunita Dautbegović-Bošnjaković Branilaca Sarajeva 19b 71000 Sarajevo parente@forumzfd.de; bosnjakovic@forumzfd.de; +387 33 221 956; +387 61 211 899; +387 61 347 309;
26 Karuna Center for Peacebuilding Amra Pandžo Tepebašina 1 71000 Sarajevo amra@karunacenter.org; www.karunacenter.org; +387 33 877 191
27 Muslim Aid Admir Hodzić Koševo 10 71000 Sarajevo info@muslimaidbih.org; admir.hodzic@muslimaid.com; www.muslimaidbih.org; +387 33 263 335; +387 61 646 354
28 PH International Ured u Bosni i Hercegovini (Project Harmony) Nedžada Faginović Safeta Mujića 2 (SCC) 71000 Sarajevo nadezda.radic@ph-int.org; http://www.ph-int.org/; +387 62 934 369
29 Oxfam Italia Daria Antenucci Koševo 34/2 71000 Sarajevo sarajevo@oxfam.it; Oxfam Web-site; Oxfam Facebook; +387 33 262 325; +387 33 262 326; +387 33 552 236; +387 33 552 237;
30 World Vision International Nejra Baltes Zvornička 9 71000 Sarajevo nejra_baltes@wvi.org; www.worldvision.org; +387 33 660 426; +387 33 652 403;
31 TRIAL International-ured u Bosni i Hercegovini Selma Korjenić Čobanija 19 71000 Sarajevo s.korjenic@trialinternational.org; bh@trialinternational.org; +387 33 219 873
32 CARE International Sumka Bučan Hasana Kaimije 11 71000 Sarajevo sbucan@care.ba; http://www.care-balkan.org/; +387 33 536 790; +387 61 190 234;
33 People in Need Milenka Pečenica Derviša Numića 2 71000 Sarajevo milenka.pecenica@peopleinneed.cz; +387 65 258 439
34 Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. vlč. dr. Šimo Maršić i Renata Vrdoljak Gatačka 18 71000 Sarajevo ncm.putokazi@gmail.com; www.mladicentar.org; +387 33 788 405; +387 33 766 225; +387 33 788 406;
35 Kruh sv. Ante Luka Šimić Zagrebačka 18 71000 Sarajevo kruhsvante@gmail.com; www.kruhsvetogante.com/; +387 33 728 860
36 Internacionalni multireligijski interkulturni centar “Zajedno“ Sarajevo (IMIC) Gordana Petrović Obala Kulina Bana 39 71000 Sarajevo zajedno@imic.ba; petrovic.g@bih.net.ba; www.imic.ba; +387 61 217 002; +387 33 440 904;
37 Mali koraci – Udruženje za dijalog u porodici i društvu Amra Pandžo Pruščakova 29 71000 Sarajevo amrap70@gmail.com; www.malikoraci.com.ba; +387 62 533 325; +387 33 215 129;
38 Udruženje Pontanima Fra Ivo Marković Zagrebačka 18 71000 Sarajevo ociuoci@bih.net.ba +387 33 812 246; +387 61 347 433;
39 Gimnazija “Mustafa Novalić” Fikreta Čobo Sarajevska bb 76250 Gradačac gimngrad@gmail.com; http://gimnazijagradacac.weebly.com +387 61 287 260
40 Global Education Aldina Rastoder Francuske revolucije bb 71000 Sarajevo aldina.rastoder@bosnasema.ba; pr@bosnasema.ba; +387 33 944 104; +387 61 034 997;
41 Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru Adla Velagić-Ćurić Španski trg 1 88000 Mostar adla.velagic@uwcim.uwc.org; www.uwcmostar.ba  +387 36 319 926
42 Mješovita srednja škola u Bihaću Ervin Bajrektarević i Tamara Malkoč Džanića mahala 68 77000 Bihać ekonomska.bihac@gmail.com; jumsssekretar@gmail.com; +387 61 961 661; +387 37 961 662
43 OŠ “Čelić” Čelić Sadifa Memić Patriotske lige 75246 Čelić pedagog@oscelic.edu.ba; http://oscelic.edu.ba/ +387 35 668 080
44 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Kamberi Aida Hećimović Kamberi bb - Mionica II 76250 Gradačac juos.hk@gmail.com +387 35 857 243
45 OŠ "Harmani - I" Rasema Delić Harmanski sokak 3 77000 Bihać os.harmani1@bih.net.ba; rasemadelic@hotmail.com +387 37 223 292
46 OŠ "Humci" Murveta Sukanović Ul. Odreda Vjetrenik 8 75244 Humci os.humci@bih.net.ba; www.skolahumci.ucoz.net +387 35 667 000
47 OŠ "Meša Selimović" Zenica Kontak osoba: Amir Zukić Talića brdo 14 72000 Zenica osmesaze@bih.net.ba; www.osmesaze.edu.ba +387 32 460 336
48 JU Mješovita srednja škola Maglaj Kontak osoba: Ermin Tanković i Nerminka Pirkić Aleja Ljiljana 50 74250 Maglaj mss_maglaj@bih.net.ba +387 32 465 128
49 OŠ "Pazar" Tuzla Kontak osoba: Almir Dorić Pazar br.1 75000 Tuzla skolapazar@gmail.com; www.ospazar.org +387 35 362 980
50 OŠ “Safvet – beg Bašagić” Visoko Kontak osoba: Selma Trebo Donja Mahala broj 42 71300 Visoko ossbbvisoko@hotmail.com; www.ossafvetbegbasagic.edu.ba +387 32 738 423
51 JU OŠ "Sveti Sava" Brod Kontak osoba: Bojana Šašlić Vuka Karadžića 66 74450 Brod os104@skolers.org; www.ossvetisavabrod.com +387 53 610 173
52 JU OŠ “Sveti Sava” Novi Grad Kontak osoba: Marina Ovuka Nikole Pašića 13 79220 Novi Grad os041@skolers.org; https://www.facebook.com/O%C5%A0-Sveti-Sava-Novi-Grad-387367851318392/ +387 52 751 054
53 OŠ “Ustikolina” Ustikolina Muamarea Ahmetspahić Omladinska bb 73250 Ustikolina Općina Foča u F/BiH os_ustikolina@hotmail.com +387 38 518 139
54 Prva osnovna škola Velika Kladuša Kontak osoba: Zehida Bihorac Odobašić Ul. Ibrahima Mržljaka 27 77230 Velika Kladuša prvaosnovnaskola.vk@gmail.com +387 37 773 811; +387 37 770 013;
55 Srednja medicinska škola Tuzla Mirnes Avdić Fra Grge Martića 5 75000 Tuzla info@smstz.edu.ba; www.smstz.edu.ba +387 35 252 040; +387 35 252 074;
56 Srednja mješovita škola "Žepče" Žepče Zijah Malićbegović, Ivica Penić i Almira Malićbegović Suljić Zagrebačka 2 72230 Žepče sms.zepce@tel.net.ba; http://smszepce.info +387 32 881 015; +387 32 881 014;
57 Srednja škola “28. juni” Renata Tešić i Boris Brajović Stefana Nemanje 10, 71123 Lukavica ss71@skolers.org; http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ +387 57 342 523
58 Srednja muzička škola Zenica Ajdin Karahođa Školska br. 11b 72000 Zenica www.smuze.ba; srednjamuzicka@yahoo.com; srednjamuzicka_pedagog@yahoo.com +387 32 460 372; +387 32 460 371;
59 Centar za mirovno obrazovanje/ Peace Education Hub Kontak osoba: Larisa Kasumagić - Kafedžić Franje Račkog 1 71000 Sarajevo larisa.kasumagic@ff.unsa.ba; https://peacehub.ba/ +387 33 253 165
60 Biro za ljudska prava Elizabeta Lukačević Borić 3 75000 Tuzla biroy@bih.net.ba; www.hrotuzla.org.ba; +387 35 360 491; +387 35 250 504;
61 Cantar za ljudska prava ImpAct Bojana Naimarević Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo chr.impact@gmail.com; +387 61 677 670
62 Centar za izgradnju mira Vahidin Omanović Banjalučka 2 79260 Sanski Most PUBLIKA; www.unvocim.net; +387 61 433 988
63 Fondacija Mirovna akademija Randall Puljek-Shank Porodice Ribar 8 71000 Sarajevo info@mirovna-akademija.org; randall@mirovna-akademija.org;
64 Forum građana Tuzla Vehid Šehić Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75000 Tuzla forum_tz@bih.net.ba ;
65 Međunarodni centar za izgradnju povjerenja "Vezeni most " Banjaluka Muhamed Kulenović Kalemegdanska 7 78000 Banjaluka zugbl@blic.net; www.zugbl.ba; +387 51 432 780; +387 51 432 781; +387 65 402 202;
66 Riječi mira BiH Damir Šaćiragić Grbavička 82 71000 Sarajevo rijecimira@gmail.com; www.facebook.com/rijecimira.ba; +387 66 988 434
67 Udruženje Mreža za izgradnju mira Nataša Maksimović Marka Marulića 2 71000 Sarajevo info@mreza-mira.net; www.mreza-mira.net; +387 33 741 080; +387 33 741 081;
68 Centar za istraživanje u politici Argument Slobodan Martinović Izeta Čavića 36 31300 Prijepolje, Srbija cziupargument@gmail.com ; www.bitoviki.org.rs; +381 64 166 8648
69 Centar za međunarodnu politiku Ado Kulović i Sead Turčalo Branilaca Šipa 19 71000 Sarajevo info@cmp.ba; www.cmp.ba; +387 61 819 418; +387 61 418 184;
70 Centar za političke studije Damir Banović Čekaluša 16 71000 Sarajevo damir.banovic20@gmail.com; www.cps.ba; +387 33 551 001; +387 33 551 000; +387 33 551 002;
71 Udruženje izbornih zvaničnika BiH Zvjezdana Dragović Branilaca Šipa 39 71000 Sarajevo zvjezdanad@aeobih.com.ba; www.aeobih.com; +387 61 490 393; +387 33 476 880;
72 Centar za edukaciju i mobilnost mladih "Element" Nikola Toljagić Džemala Bijedića 37 (sprat 13, stan 64) 71000 Sarajevo udruzenje.element@gmail.com; https://www.facebook.com/udruzenje.element/; +387 66 788 193 
73 Centar za mlade “KVART“ Branko Ćulibrk Zanatska 13 79000 Prijedor kvartprijedor@gmail.com; http://centarzamladekvartprijedor.blogspot.ba/; +387 52 961 118
74 Centar za obrazovne inicijative Step by Step Kralja Tvrtka 1/1 71000 Sarajevo office@coi-stepbystep.ba;
75 ELSA Sarajevo Selma Beširević Obala Kulina bana 7/1 71000 Sarajevo president@elsa-sarajevo.org; www.elsa-sarajevo.org; +387 33 206 350
76 Genesis Project Dijana Pejić Kalemegdanska 20 78000 Banja Luka  genesis@inecco.net; genesis@blic.net; www.genesisbl.org; +387 51 461 477
77 Hope and Homes for Children Jasmina Zulfikarpašić Himze Polovine 13A 71000 Sarajevo info@hhc.ba; www.hhc.ba; www.facebook.com/hhcbih; +387 33 200 672; +387 33 200 693;
78 Inicijativa mladih za ljudska prava Irena Hasić Mula Mustafe Bašeskije 8/4 71000 Sarajevo bhoffice@yihr.org; irena@yihr.org; www.yihr.org; +387 33 860 667
79 Institut za razvoj mladih KULT Biljana Dragaš 4. viteške brigade 34-36 71210 Ilidža biljana.dragas@kultbih.org; kult@mladi.org; www.mladi.org; +387 33 778 778
80 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku ISOP Mitar Radonjić Pažići bb 1410 Danilovgrad, Crna Gora  info@nvoisop.com; http://nvoisop.com; +382 67 200 112
81 Intereduca Snježana Filipović Bulevar mira bb 76100 Brčko snjezaidc@gmail.org +387 65 321 923
82 Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” Indira Čilić-Lončar Suljo Čilić b.b. 88420 Jablanica centarfortis@yahoo.com; www.centar-fortis.org; +387 63 334 993; +387 61 327 427;
83 Nansen dijalog centar Prijedor Tanja Milovanović Muharema Suljanovića bb 79101 Prijedor tanja.ndcprijedor@nansen-dialogue.net;
84 Omladinska organizacija Mali princ Veselinka Mijatović Ep. Nikolaja Velimirovića 6 76120 Brčko distrikt BiH maliprincbrcko@gmail.com +387 49 211 111
85 Omladinska organizacija Odisej Kontak osoba: Čedomir Glavaš i Slaviša Paunović Nemanjina bb 75420 Bratunac ooodisej@yahoo.com; www.ooodisej.rs.ba; +387 65 734 216; +387 65 875 436;
86 Omladinski centar Jasminka Drino-Kirlić Gradska b.b. 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje omladinski.centar@bih.net.ba +387 30 260 520
87 Omladinski pokret Revolt Merisa Okanović Đorđa Mihajlovića 4 75000 Tuzla revolt.tuzla@gmail.com; www.op-revolt.org; www.oprevolt.com; +387 62 355 326; +387 62 511 077;
88 Omladinski resursni centar Tuzla - Helsinški parlament građana Tuzla Miralem Tursinović Hadži Bakirbega Tuzlića 1 75000 Tuzla orctuzla@bih.net.ba; www.orctuzla.ba +387 35 258 077
89 Omladinsko udruženje "Proaktivna omladina" Kontak osoba: Resul Čehajić Krševac bb 72243 Kakanj proaktivna.omladina@gmail.com; www.proaktivnaomladina.siterubix.com; +387 60 308 5803
90 Omladisnki klub „DIJAMANT“ Jajce Samil Mrkonja Bučići 42, 70101 Jajce Email/webstranica: ok.dijamant1@bih.net.ba; www.ocd.dijamant.net +387 61 179 809
91 PERPETUUM MOBILE - Институт за развој младих и заједнице Milica Jovičić Ravnogorska 5 78000 Banja Luka perpetuum-mobile@blic.net; www.pm.rs.ba; + 387 51 303 310
92 PRONI Centar za omladinski razvoj Jasmin Jašarević Hadži Vasvije Zejčirevića br. 5 76120 Brčko distrikt BiH info@proni.ba; www.proni.ba; +387 49 217 695
93 Udruženje mladih Mobilijar Tijana Mijatović Danila Đokića bb 71350 Sokolac dv.tijanam@gmail.com; um.mobilijar.s@gmail.com;
94 Udruženje “Novi put” Abida Pehlić Adema Buća 10, Mostar, Bosna i Hercegovina
95 TPO Fondacija Zilka Spahić Šiljak Porodice Ribar 53 71000 Sarajevo zilka@tpofond.org; tpo@tpofond.org; www.tpo.ba; +387 33 663 350
96 Udruzenje "Rosen Metod Centar"  Nermin Šamić Malta 13/6 71000 Sarajevo rosenmetodabh@gmail.com; https://rosenmetodcentar.com/; +387 61 850 199
97 Udruženja građana "C.E.Z.A.R." Centar edukacije za aktivan razvoj Tanja Šnjegota Zdravka Čelara 29 78420 Srbac zdravosrbac@yahoo.com +387 51 928 126; +387 65 816 107;
98 Udruženje "Alternative" Kakanj Maksuma Topalović i Dženan Šarić Ulica šehida bb (Omladinski centar) 72240 Kakanj alternative@bih.net.ba; www.nvo-alternative.org; +387 32 556 288; +387 61 189 284;
99 Udruženje “Novi put” Abida Pehlić Adema Buća 10 88000 Mostar info@newroadbih.org; www.newroadbih.org; +387 36 988 022
100 Udruženje „Dignitet“ Mostar Edisa Demić Ćemalova 14, 88000 Mostar info@dignitet.ba; https://dignitet.ba/; +387 62 329 994
101 Udruženje „LAN“ dr. sc. Izolda Osmanagić Harmani H 15 7/6 77000 Bihać udruzenje.lan@outlolook.com; http://lan.ba/;
102 Udruženje „Pet plus“ Sanela Mujić Hasana Mujezinovića bb, PP 1 77220 Cazin udruzenje.pet.plus@gmail.com; www.udruzenje-5plus.ba; +387 61 259 457
103 Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ Ajna Jusić Ramiza Salčina 5 71000 Sarajevo zaboravljenadjecarata@outlook.com; ajna.jusic@outlook.com;
104 Udruženje građana AGORA Asmira Malkočević Oslobodilaca 4 75207 Simin Han, Tuzla agora@agoracentar.org; http://agoracentar.org/;
105 Udruženje građana Pogon Zlatko Novaković Vladislava Škarića 4 71000 Sarajevo zlatko.novakovic@gmail.com; https://www.facebook.com/ugpogon/; +387 61 838 418
106 Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost Lahira Sejfija Inžinjerskih brigada b.b 75000 Tuzla ipak_tuzla@bih.net.ba; www.ipak-mgb.ba;
107 Udruženje ODISEJ Samir Arnautović Trg Nezavisnosti 12 71000 Sarajevo odisej.org@gmail.com ; www.odisej.info; +387 61 773 666
108 Udruženje za ostvarivanje prava djeteta "Naša djeca" Sarajevo Berina Ceribašić Behdžeta Mutevelića 73 71000 Sarajevo n.djeca@bih.net.ba; www.facebook.com/nasadjeca.ba;
109 UG "Pomozimo djeci"  Maja Bojić Vladimira Rolovića 72 78000 Banja Luka ngohelpthechildren@gmail.com; www.pomozimodjeci.org; +387 66 610 602
110 UG Oštra Nula Milica Pralica Petra Kočića 3 78000 Banja Luka ostranula@gmail.com; milica.pralica@ostranula.org ;
111 UG SuperU Una Zečić Vidovdanska 11, 75420 Bratunac www.superu.ba; office@superu.ba; +387 66 018 560
112 Udruženje Roma "Jačanje-Zuralipe" Sabahudin Tahirović Sofa 72, 72250 Vitez romanozuralipe@gmail.com; www.zuralipe.com; +387 30 713 030
113 Akademija za žene Kontak osoba: Maja Gasal-Vražalica Trg heroja br. 41 71000 Sarajevo info@afw.ba; www.afw.ba +387 33 524 382; +387 61 531 144;
114 Astarta Goran Crnogorac i Aida Klapuh Hrvoja Vukčića Hrvatinića 25 70101 Jajce jajceastarta@gmail.com +387 63 403 771; +387 66 336 419;
115 Biser International Aida Daidžić i Eldina Mehić Kaptol 18 71000 Sarajevo biserinternational@gmail.com; urbfor@bih.net.ba; +387 33 264 730; +387 33 225 115;
116 CARE International u BiH – Sarajevo Sumka Bučan i Jadranka Miličević Hasana Kaimije 11 71000 Sarajevo sbucan@care.ba; pdjordjevic@care.ba; jmilicevic@care.ba
117 Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" - Podružnica u Bihaću Kontak osoba: Senida Karasalihović-Adilović Prilaz ulici Bosanskih šehida bb 77000 Bihać nahlabihac@gmail.com; www.nahla.ba +387 62 885 559; +387 37 352 200;
118 Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” Sarajevo Sehija Dedović Džemala Bijedića 122 71000 Sarajevo info@nahla.ba; www.nahla.ba +387 33 710 650; +387 33 641 664;
119 Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća "SEKA" Goražde Esma Drkenda Ibrahima Popovića 49 73101 Goražde sekago@bih.net.ba; www.seka-hh.de; +387 38 222 099
120 Fondacija CURE Kontak osoba: Jadranka Miličević i Saša Radulović Čekaluša 16 71000 Sarajevo info@fondacijacure.org; www.fondacijacure.org +387 33 207 561
121 Fondacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinović Bravadžiluk bb 71000 Sarajevo adl@bih.net.ba; info@fld.ba; www.fld.ba +387 33 237 240; +387 33 236 899; +387 33 668 459;
122 Fondacija Udružene žene Nada Golubović Kalemegdanska 18 78000 Banja Luka office@unitedwomenbl.org; www.unitedwomenbl.org; +387 51 462 146
123 In Mreža žena BiH  Stela Kapidžić Dolina 1 71000 Sarajevo mrezainbih@gmail.com; https://www.facebook.com/inmrezazenabih/ +387 60 036079
124 Organizacija Glas žene Enisa Raković Krupska 26 77000 Bihać glaszene@net.hr +387 61 981 264
125 Poduzetnice IN - udruženje za demokratiju, poduzetništvo i kulturu Lejla Tufo, Adisa Tufo i Ilma Softić Edhema Eke Džubura 48D 71210 Općina Ilidža, Sarajevo info@poduzetnice.ba; www.poduzetnice.ba +387 62 150 973; +387 61 134 295
126 Sara-Srebrenica Valentina Gagić Srebreničkog odreda bb 75430 Srebrenica sarasrebrenica2000@gmail.com +387 56 440 620
127 U.G. Medica Zenica Kontak osoba: Sabiha Husić Krivače 40 72000 Zenica medica1@bih.net.ba; www.medicazenica.org +387 32 463 920
128 Udruženje "Orhideja" Stolac  Minva Hasić  Kralja Tomislava bb 88360 Stolac orhidejastolac@gmail.com; www.orhideja.org; +387 36 854 647; +387 63 322 810;
129 Udruženje "Think Pink - Zajedno smo jedno" Kontak osoba: Nela Hasić Dolina 1 (Kuća ljudskih prava) 71000 Sarajevo rftcsarajevo@gmail.com; www.raceforthecure.ba +387 66 000 335
130 Udruženje "Ženska Vizija" Amela Hajvaz Pozderović Mihaila i Živka Crnogorčevića 9 75000 Tuzla zenskavizija@gmail.com +387 61 859 080
131 Udruženje “HO Horizonti” Tuzla Jasminka Jukić Izeta Sarajlića 24 75000 Tuzla psiholoski.c@bih.net.ba; info@horizonti.ba;
132 Udruženje „NERA“ Elvedina Alić Luka 21 88400 Konjic nera.konjic@gmail.com +387 61 043 394
133 Udruženje Prijedorčanki “Izvor” Seida Karabašić Muharema Suljanovića 52 79101 Prijedor izvorpd@gmail.com; www.izvor-prijedor.org +387 52 215 635
134 Udruženje za pomoć žrtvama seksualnog nasilja u ratu “SUZE” Adila Suljević Dušana Vasiljeva 6 76100 Brčko Distrikt nvo.suze@gmail.com -0
135 Udruženje žena “Jake žene” Pale Kontak osoba: Lenka Ljevak Mihajla Pupina 45 71420 Pale lenkalesy@gmail.com +387 66 453 732
136 Udruženje žena “Viktorija” Pale Mladenka Santrač Gornja Ljubogošta b.b. 71420 Pale udruzenjezenaviktorijapale@gmail.com +387 66 017 244
137 Udruženje žena Derventa Kontak osoba: Jovanka Popović Nikole Tesle bb 74400 Derventa jovanka.uzd@gmail.com; http://uzderventa.org/ https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-%C5%BEena-Derventa-113694336768323
138 Udruženje žena Plane Mahira Makarević Makljenovac bb 74000 Doboj zeneplana@gmail.com +387 61 826 288
139 Udruženje žena Priroda Bratunac Željana Pjevalica Svetog Save b.b. (Vatrogasni dom) 75420 Bratunac priroda@teol.net +387 56 410 662; +387 65 414 801;
140 Udruženje žena Romkinja centar za majke "Izvor života" Jadranka Tahirović Ul. Hrvatske mladeži 72 72250 Vitez uzrczm.izvorzivota@hotmail.com -0
141 Udruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu „Mozaik“ Visoko Ismeta Begić Veliko Čajno – MZ Gračanica 71300 Visoko ismeta_beg@live.com +387 62 204 505
142 UG "Nada" Trebinje Koviljka Komnenić Beogradska bb 89000 Trebinje udruzenjegradjana.nada@yahoo.com;
143 UŽ “Žene sa devet rijeka” Senada Musić Banjalučka bb 79260 Sanski Most zenesa9rijeka@gmail.com; https://www.facebook.com/groups/545999112209676 +387 61 752 826; +387 61 442 422;
144 Vive žene Jasna Zečević i Mima Dahić Alekse Šantića bb 75000 Tuzla vivezene@bih.net.ba; www.vivezene.ba +387 35 224 310; +387 35 224 311;
145 Žena BiH Mostar Dijana Tadić Trg Ivana Krndelja 3 88000 Mostar zenabih@bih.net.ba; www.zenabih.ba +387 36 550 339
146 Žene za žene International Sarajevo Seida Sarić Zelenih beretki 12/3 71000 Sarajevo seida.saric@zenezazene.ba; general@zenezazene.ba;
147 Fondacija Krila nade / Wings of Hope Marija Šarić Dr. Mustafe Denišlića br. 8 71000 Sarajevo info@wings-of-hope.ba; www.wings-of-hope.ba; +387 33 650 715; +387 62 772 591;
148 Lotos - Zaštita mentalnog zdravlja Emina Hadžihalilović Muhameda S.Serdarevića 11 ili Lukovo polje 53 72000 Zenica lotos@bih.net.ba; www.lotos-mentalnozdravlje.com;
149 NGO Maja Mea Vita Maja Panić Ulica kneza Branimira 17 10000 Zagreb meamaja@gmail.com; www.mea-vita.hr; +385 1 888 5457; +385 92 1616741; +385 91 3594296;
150 NVO Altruista Svjetlo Barbara Čaušević Grbavička 22 71.000 Sarajevo svjetlo@svjetlo.ba; www.svjetlo.ba; +387 33 711 535
151 Udruženje “Duga” Anka Izetbegović Petra Tiješića 10 71000 Sarajevo dugabih@bih.net.ba; https://dugabih.ba/; +387 33 460 288; +387 33 460 264;
152 Udruženje dijabetičara Velika Kladuša Asima Dekić . Mržljaka 5 77230 Velika Kladuša crnastrijela1@gmail.com +387 37 773 302; +387 62 956 888;
153 Udruženje distrofičara Cazin Hasmir Delić Delići bb Tržačka Raštela 77225 Cazin udruzenje.distroficara.cazin@gmail.com; udtica.blogger.ba; +387 61 419 625
154 Udruženje građana za pomoć osobama sa duševnim poteškoćama “Zajedno smo jači” Nihad Kadić Zanatski centar „Evropa” – Skver, II sprat 75320 Gračanica zug0291@gmail.com +387 63 382 595
155 Udruženje mladih „RUŽIČNJAKA – LOS ROSALESA“ Mostar Jasminka Rebac Južni logor bb 88000 Mostar ruzicnjakmostar@gmail.com; https://ruzicnjak-mostar.com/; +387 36 556 581
156 Udruženje oboljelih od šećerne bolesti – Bužim Mirsad Salkić Ulica 505 Viteške motorizovane brigade bb 77245 Bužim udruzenje.secerasa@gmail.com +387 66 773 027; +387 61 649 419;
157 Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama "Dajte nam šansu 1" Bužim Omer Trnovac Bućevci br.395a 77245 Bužim dajtenamsansu.buzim@gmail.com; omer_trnovac@yahoo.com -0
158 Udruženje slijepih i slabovidih Pale Igor Vukašinović Mladena Todorovića 5 71420 Pale usispale@gmail.com +387 66 820 111
159 UDRUŽENJE U BORBI PROTIV OVISNOSTI „ RUKA RUCI “ Bihać Muharem Lipovača dr. Irfana Ljubijankića 56 77000 Bihać ur.ruka.ruci@gmail.com +387 61 965 094
160 Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE Amir Hasanović Josipa Vancaša 21/2 71000 Sarajevo narkone@prevencija.ba; www.prevencija.ba; +387 33 215 088; +387 33 223 285;
161 Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona Alaga Hozović Ahmeta Fetahagića br 8 77230 Velika Kladuša paraplegicari.usk@gmail.com; +387 61 849 866
162 Udruženje distrofičara Bužim Samir Đulić Mrazova 1 Bužim udbuzim@gmail.com +387 61 369 203
163 Udruženje građana za brigu, pomoć i zaštitu prava socijalno ugroženih kategorija, bolesnih, iznemoglih i osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini Nermina Krajina Ferde Hauptmana 38 71000 Sarajevo krajinanermina@gmail.com;
164 Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - Amputirci Bužim Hasan Kovačević Ulica 505 Viteške motorizovane brigade bb 77245 Bužim lolin.kovac@gmail.com +387 61 966 049
165 Akademija za žene Kontak osoba: Maja Gasal-Vražalica Trg heroja br. 41 71000 Sarajevo info@afw.ba; www.afw.ba +387 33 524 382; +387 61 531 144;
166 proMENTE, socijalna istraživanja Ivona Čelebičić Kranjčevićeva 35 71000 Sarajevo info@promente.org; www.promente.org; +387 33 556 865; +387 62 991 821;
167 Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika Anesa Agović Terezije bb 71000 Sarajevo info@globalanalitika.com; global.analitika@gmail.com;
168 Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) Edvin Ćudić Grbavička 51  71000, Sarajevo www.udik.org; edvin_cudic202@hotmail.com;
169 Udruženje za istraživanje i društvene inovacije "Analiza, Dizajn, Transformacija" Elma Demir Franca Lehara 9 71000 Sarajevo adtsarajevo@gmail.com; elma.demir@gmail.com;
170 Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku “Tavan” Zlatan Jovanović Sepetarevac 1 71000 Sarajevo ngotavan@gmail.com; www.facebook.com/udruzenjetavan/; +387 62 003 603
171 Centar za održivi razvoj Edin Mujačić Fra Serafina Zečevića 9 76100 Brčko Distrikt BiH info@cor.ba; www.cor.ba; +387 63 150 306; +387 61 899 740;
172 Udruga građana “Dobri ljudi” Slavko Mihaljević Mijata Tomića b.b. 80240 Tomislavgrad info@dobri-ljudi.com +387 63 312 643
173 Udruženje "Progresivni Razvoj Organizacija i Individua" (PROI) Jasmina Čekrić Gabrielle Moreno Locatelli 21 71000 Sarajevo info@proi.ba; jcekric@proi.ba; www.proi.ba; +387 33 558 505; +387 33 558 506; +387 60 357 1231;
174 Udruženje "Vizija" Doboj Zorica Davidović Nikole Pašića 24/24 74000 Doboj zoricadavidovic@gmail.com; udruzenjevizijadoboj@gmail.com; +387 66 743 4420
175 Udruženje “Dijakom” Sanski Most Senka Jakupović Stanična 3 79260 Sanski Most senkaaa@bih.net.ba +387 61 890 213
176 Udruženje “Prijatelji Srebrenice” Dragana Jovanović Trg Mihajla Bjelakovića b.b. 75430 Srebrenica dragana.j@prijateljisrebrenice.org; www.prijateljisrebrenice.org; +387 56 440 165; +387 56 440 465;
177 Udruženje Generacije – Centar Almira Šertović Sokak 11, 77240 Bosanska Krupa generacijebk@gmail.com; +387 61 446 656
178 UG „Nešto Više“ Aleksandar Bundalo Trg Sabora bosanskog 36 71000 Sarajevo info@nestovise.org; www.nestovise.org; +387 33 788 740; +387 65 514 031;
179 Agencija lokalne demokratije Mostar Dženana Dedić Fra Ambre Miletića 30 88000 Mostar ldamostar@aldaintranet.org; www.ldamostar.org; +387 36 333 830; +387 36 333 831;
180 Asocijacija za demokratske inicijative Snježana Ivandić Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu) 71000 Sarajevo snjezana@adi.org.ba; www.adi.org.ba; +387 33 262 415; +387 33 262 416;
181 Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) Banja Luka Zlatica Gruhonjić Kralja Petra II Karađorđevića 7a 78000 Banja Luka cdtj.bl@gmail.com; http://cdtp.org +387 51 316 590; +387 65 660 945;
182 Centar za demokratizaciju društva "Naša zajednica" Mirnes Ćerimović Ibrahima Miljkovića Uče bb 77230 Velika Kladuša info@nasazajednica.org; zajednicanasa@gmail.com;
183 Centar za građansku suradnju Livno Zulka Baljak Gabrijela Jurkića 8A (zgrada Livnoputeva) 80101 Livno cgs-livno@tel.net.ba; cgs-li@tel.net.ba ;
184 Centar za odgovornu demokratiju Luna Svetlana Vuković Trg slobode 1 73260 Rudo lunabih@teol.net +387 58 712 262
185 Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini Esad Bećirović i Mersiha Jogunčić Nemanjina 60/1 74000 Doboj crcdbih@hotmail.com; becirovic.e@hotmail.com;
186 Helsinški odbor za ljudska prava Aleksandra Letić i Branko Todorović Nikole Tesle 2/10 76330 Bijeljina helcomm@teol.net; www.helcommrs.org; +387 55 419 274; +387 55 210 851;
187 Helsinški parlament građana Banja Luka Dragana Dardić Bana Lazarevića 21 78000 Banjaluka ddardic@hcabl.org; www.hcabl.org; +387 51 432 750; +387 65 615 535;
188 Infohouse Kontak osoba: Dženana Alađuz Valtera Perića broj 16 71000 Sarajevo infohouse@infohouse.ba; www.infohouse.ba +387 33 200538
189 Udruženje građana "Tolerancijom protiv različitosti - ToPeeR" Doboj Jusuf Makarević i Snežana Šešlija Vidovdanska 43 74000 Doboj nvotopeer@gmail.com; info@topeer.ba; www.topeer.ba;
190 Atletski klub “Glasinac” Sokolac Gorana Cvijetić i Vera Mijatović Milana Šarca bb 71350 Sokolac akglasinac@gmail.com +387 65 992 295; +387 65 727 548;
191 Društvo za sport, rekreaciju i fizičko vaspitanje (DSRFiV) ”Partizan“ Dževad Habibija Kalhanska 8 88000 Mostar
192 Eko-rafting klub "Rajska plaža“ Slavoljub Mladjenović Gavrila Principa b.b. 75420 Bratunac e-raft@hotmail.com; www.ekoraftingrajskaplazabratunac.com; +387 65 934 746
193 Planinarsko društvo "Konjuh" Jusuf Mujabašić Patriotske lige br. 4 75000 Tuzla pdkonjuh1951@gmail.com; http://pdkonjuh.ba/; +387 62 317 805
194 Planinarsko društvo Glasinac Vera Mijatović Omladinska bb 71350 Sokolac pdglasinac@gmail.com; http://www.pd-glasinac.com/; +387 65 727 548
195 Plesni klub “Dance For Peace” Nela Grđo Patriotske Lige 40 71000 Sarajevo danceforpeace2018@gmail.com +387 61 817 427
196 Sarajevski otvoreni centar Emina Bošnjak Podgaj 14 71000 Sarajevo office@soc.ba; +387 33 551 001; +387 33 551 000; +387 33 551 002;
197 Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u BiH podružnica u ZE-DO županiji, ogranak Vareš Zlatko Prkić Put mira bb 71330 Vareš udrugalogorasavares@bih.net.ba +387 32 843 787
198 Naš glas Mirsada Tursunović Zlatarska 4 75000 Tuzla nasglas@gmail.com; www.nasglas.ba; +387 61 411 148
199 Regionalno udruženje logoraša Višegrad Jankica Samouković Užičkog korpusa 4a 73240 Višegrad udruzenjelogorasa.vgd@gmail.com +387 58 623 220
200 Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine Pavo Dujak Kolibe Donje 138 74450 Bosanski Brod savez.za.povratak@gmail.com; www.odrzivipovratak.ba; +387 65 211 572; +385 91 5053517;
201 Udruženje antifašista i boraca narodnoslobodilačkog rata Novo Sarajevo Sanja Toplan i Amel Fejzić Grbavička 40a 71000 Sarajevo skolaantifasizma.uabnorns@gmail.com +387 33 815 174
202 Udruženje logoraša Novi Grad Sarajevo 92-96 Amir Smječanin Dobrinjske bolnice 14 71000 Sarajevo logorasinovigrad@gmail.com +387 33 460 055; +387 63 454 520;
203 Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini "Pravipožar" Spasoje Kulaga Nikole Tesle 1 74400 Derventa pravipozar@gmail.com; www.pravipozar.org.ba; +387 65 333 224
204 Udruženje žrtava rata Foča 92-95 Halida Konjo Uzunović i Midheta Kaloper Oruli Filipa Višnjića 4 73300 Foča zrtveratafoca@gmail.com; midheta.oruli@gmail.com;
205 Организација породица заробљених и несталих бораца и цивила Источно Сарајево Мирјана Симанић М. Селимовић бр. 1 71123 Источно Сарајево operativnitim@yahoo.com +387 57 342 775
206 Trening i konsalting organizacija IZBOR Plus Elmida Sarić Dobrinjska 45 71210 Ilidža es@izborplus.ba; www.izborplus.ba; +387 61 207 034
207 Udruženje "ZGRADE" Zoran Petrovski Zagrebačka 57/B 71000 Sarajevo udruzenjezgrade@yahoo.com; zgrade.wordpress.com; +387 33 978 243; +387 62 909 156;
208 Udruženje nezaposlenih opštine Teslić Mladen Bliznjaković Vidovdanska 16 74270 Teslić udruzenjeunot@gmail.com +387 65 540 134
209 Udruženje za meditaciju i osobni razvoj Brahma Kumaris Marina Čavić Envera Šehovića 36 71000 Sarajevo www.osobnirazvoj.org +387 61 474 778
210 Udruženje za podršku i razvoj Alternativa Almir Šabanović Behdžeta Mutevelića 47 71000 Sarajevo almir.sabanovic@alternativa.org.ba; info@alternativa.org.ba; +387 60 312 3609
211 Zenička razvojna agencija ZEDA Ajna Dedić Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb 72000 Zenica ajna@zeda.ba; info@zeda.ba; www.zeda.ba; +387 32 449 410
212 Asocijacija Kulturanova Milan Vračar Preradovićeva 123/231 21131 Petrovaradin, Novi Sad info@kulturanova.org; +381216433171; +381213828367; +381641814539;
213 Beogradski multireligijski i interkulturni centar (BEMIC) Budimir Lazić Milana Rakića 40 11000 Beograd Srbija office@bemic.org; budimir.lazic@gmail.com; www.bemic.org; +381 66 8882703
214 Bosanskohercegovačko kulturno društvo "Val" Ana Dominik Rodić Džemala Bijedića 9 71000 Sarajevo udruzenjeval@gmail.com 062 566 337
215 Centar za promotivne i kulturne djelatnosti “Primera MLLL” Milenko Lakić Skendera Kulenovića 67 78000 Banjaluka primera@blic.net +387 65 587 738
216 Međunarodni centar za mir Sarajevo Ibrahim Spahić Maršala Tita 9a/V 71000 Sarajevo ibrahim.spahic1@gmail.com; sarajevowinter2019@gmail.com;
217 Muzej ratnog djetinjstva Šejla Krivošija Logavina 32 71000 Sarajevo info@warchildhood.org; www.warchilhood.org; +387 33 535 558
218 Nevid teatar Kontak osoba: Dejan Andrić Kralja Alfonsa XIII 44 78000 Banja Luka nevid.teatar@gmail.com; www.nevidteatar.com; +387 65 741 363
219 Organizacija "arTz Produkcija" Damir Pirić Albina Herljevića 3 75000 Tuzla produkcija.artz@gmail.com; www.artzproduction.com;
220 Stand-Up BH Aleksandar Pantelić Gornji Rahić b.b. 76100 Brčko info.standupbh@gmail.com; www.standupbh.org; +387 64 427 3383
221 Udruga građana “Naš most” Zdena Šarić Titova 22 72000 Zenica nasmostzenica@gmail.com; www.facebook.com/nasmostzenica/; +387 61 1768 44; +387 62 091 099;
222 Udruženje građana "Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini" Milica Gatarević Hamdije Kreševljakovića 61 71000 Sarajevo milica.gatarevic@afs.org; info-bih@afs.org; www.afs.ba; +387 33 974 606; +387 65 000 942;
223 Udruženje za edukaciju, istraživanja, promociju i razmjenu kulture i umjetnosti „CEH-Konekta“ Alma Imamović Vrazova 2/1 71000 Sarajevo alma@ceh-sarajevo.com; www.ceh-sarajevo.com; +387 33 559 470; +387 62 418 323;
224 Udruženje za zaštitu životinja "Skitnica" Kakanj Saida Sroder Alije Izetbegovica bb, Kakanj udruzenje.skitnica@gmail.com / www.skitnica.com +387 63 757 889; +387 060 354 7900;
225 Udruženje građana "Pokreni se" Zvornik, Jadarska 9 pokrenisezvornik@gmail.com 066692213
226 Udruženje „Srcem za Podrinje“ Zvornik-Snagovo Zvornik, Snagovo srcemzapodrinje@gmail.com 065 374 704